Activiteiten

Contacten tussen IGV en Gemeente


Het IGV bestuur heeft  regelmatig overleg met B&W Gemeente Krimpenerwaard. De actuele onderwerpen worden besproken en eventuele nieuwe ontwikkelingen kan het bestuur van de IGV ter tafel brengen en voorleggen aan B&W. Gesprekspunten kunnen de leden per mail richten aan het bestuur. Door het bestuur wordt aangegeven wanneer het wordt voorgelegd aan B&W. Na het gesprek met B&W wordt er verslag uitgebracht naar het desbetreffende lid van de IGV. Waar nodig wordt het IGV bestuur bijgestaan door de diverse brancheorganisaties en belangen organisaties, te weten; het MKB en de Kamer van Koophandel.

 

Bijeenkomsten


Het IGV heeft op het moment ruim 100 leden die elkaar vier- tot vijfmaal per jaar ontmoeten. Zo wordt er driemaal per jaar een informele “Happy Hour” georganiseerd, waar de leden elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, kunnen spreken en netwerken. Regelmatig wordt een gastspreker uitgenodigd of is één van de leden bereid om zijn of haar bedrijf te presenteren. Hiermee proberen we er voor te zorgen dat er een betere samenwerking ontstaat en men meer gebruik kan maken van elkaars diensten. Jaarlijks kennen we een algemene ledenvergadering met verslaglegging van de bestuursactiviteiten.

Website mogelijk gemaakt door Buro210