OK-Krimpenerwaard

De IGV is een van de zes ondernemerskringen in de Krimpenerwaard. Gezamenlijk worden deze zes vertegenwoordigd in de OK-Krimpenerwaard. De OK-Krimpenerwaard staat voor Ondernemerskringen Krimpenerwaard. De zes ondernemerskringen zijn de
Ondernemerskring Bergambacht (OKB),
Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel (OKK),
Ondernemerskring Nederlek (OKN),
Ondernemerskring Ouderkerk (OKO),
Ondernemerskring Schoonhoven (OKS),

Industriegroep Vlist (IGV).
De OK-Krimpenerwaard kiest nadrukkelijk voor een gestructureerd en specifiek beleid en beleidsbepalende invloed (in samenwerking met VNO-NCW en KvK) in zowel het gemeentelijke als bovengemeentelijke circuit. Mede langs deze weg wil de vereniging haar doelstelling bereiken. Die doelstelling kan als volgt worden omschreven: het behartigen van de materiële en immateriële belangen van alle ondernemers in de Handel, Nijverheid, Industrie en Dienstverlening in de Krimpenerwaard. De Federatie wil met alle lokale overheden in gesprek en zo de vinger op de pols houden om te zorgen dat de Krimpenerwaard een vitale regio blijft. Zie verder www.ok-krimpenerwaard.nl 

 

 

Website mogelijk gemaakt door Buro210